Strona Główna BIP Strona Główna
Gdzie odbywamy szkolenie
 

 

GDZIE ODBYWAMY SZKOLENIE

AKADEMIE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE – WAT

00-908 Warszawa 49, ul. gen. S. Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI – AMW

81-103, Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU – AWL

51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

www.awl.edu.pl

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE – WSOSP

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.wsosp.deblin.pl

 

 

WOJSKOWE SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86

www.spwl.wp.mil.pl

 

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303


www.spsp.wp.mil.pl

 

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE

76-271 Ustka Lędowo 1N

www.spustka.mw.mil.pl

 

 

 

OŚRODKI SZKOLENIA WOJSKA POLSKIEGO

 

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA W TORUNIU

87-100 Toruń, ul. Sobieskiego 36

www.csaiu.torun.pl

 

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU

50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108

www.cswiich.wp.mil.pl

 

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU

05-131 Zegrze, ul. Juzistek 1

www.cslii.wp.mil.pl

 

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

61-716 Poznań 102, ul. Wojska Polskiego 86/90

www.cswlpoznan.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI W GRUDZIĄDZU

86-134 Grupa k. Grudziądza ul. Dworcowa 1

www.cslog.wp.mil.pl

 

 

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH W KOSZALINIE

75-903 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66

www.cssp.wp.mil.pl

 

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE

76-271 Ustka, ul. Zubrzyckiego 1n

www.csmw.wp.mil.pl

 

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO – LOTNICZEGO W DĘBLINIE

08-521 Dęblin, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7

www.csil.wp.mil.pl

 

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

05-300 Mińsk Mazowiecki woj. Mazowieckie, ul. Warszawska 267

www.zw.wp.mil.pl

 JEDNOSTKI WOJSKOWE WP