Strona Główna BIP Strona Główna
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień  ,,strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą wydziały:

1) planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;

2) rekrutacji."