Strona Główna BIP Strona Główna
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U.2017.2254) w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 15 stycznia 2018 r.

 


   Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

    1. Mężczyźni urodzeni w 1999r.,
    2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają kategorii zdolności do czynnej słuzby wojskowej,
    3. Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

        4. Kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w       roku szkolnym lub akademickim    2017/2018  kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami   lub  absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
       5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności   do   czynnej służby wojskowej.
W okresie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskiej oraz określenia ich siedzib, funkcjonować będą 24 powiatowe komisje lekarskie.
    

     NA TERENIE  ADMINISTROWANYM PRZEZ WKU GRUDZIĄDZ, FUNKCJONUJĄ NASTĘPUJĄCE KOMISJE POWIATOWE: 


     Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Grudziądzu

     Grudziądz, ul. Hallera 37 (Bursa Szkolna)
     Termin pracy PKL: 27.02. - 23.03.2018r.
     GODZ. PRACY: 7.00-15.45


     Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Grudziądzu

     Grudziądz, ul. Hallera 37 (Bursa Szkolna)
    Termin pracy PKL: 26.03. - 11.04.2018r.
     GODZ. PRACY: 07:30-15:45


    Powiatowa Komisja Lekarska w Chełmnie

    Izba Chorych JW 3136, Chełmno, ul. 3-go Maja 4
    Termin pracy PKL: 01.02. - 22.02.2018r.
    GODZ. PRACY: 07:30 -15:00


    Powiatowa Komisja Lekarska w Świeciu
    Świecie, ul. Chmielniki 2 b
    Termin pracy PKL: 01.03. - 30.03.2018r.
    GODZ. PRACY: 07:15 -15:30


    Powiatowa Komisja Lekarska w Wąbrzeźnie

    budynek Starostwa Powiatowego              
    Wąbrzeźno, ul. Wolności 44
    Termin pracy PKL: 09.04. - 23.04.2018r.
    GODZ. PRACY: 07:15 -15:30