Strona Główna BIP Strona Główna
System rekonwersji SZ RP
 
System rekonwersji SZ RP
 
Rekonwersja – to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,      w zakresie przekwalifikowania zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy.
 
Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.
 
Należy podkreślić przy tym, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych w poszukiwaniu pracy, lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej zawodowej aktywności.