Strona Główna BIP Strona Główna
DLA PRACODAWCÓW ŻOŁNIERZY NSR
 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1430 z póżn. zm.)

<pobierz>

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służę wojskową rotacyjnie (Dz. U. 2017 r., poz. 1497)

<pobierz>

 

 -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (poz. 1520 z późn. zm.)

 

<pobierz>

 

Należności finansowe za ćw. wojskowe – prezentacja – świadczenia po zmianach

<pobierz>

 
 

WZÓR wniosku pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego

<pobierz>

 

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA o odbyciu ćwiczeń wojskowych

<pobierz>