Strona Główna BIP Strona Główna
SŁUŻBA OKRESOWA
 

Okresowa służba wojskowa jest rodzajem czynnej służby wojskowej, pełnionej przez żołnierzy rezerwy. Pełni się ją w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, a także w razie potrzeby wykonywania zadań poza granicami państwa.   

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach  uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.                                        

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy, do trzydziestu sześciu miesięcy

Żołnierz rezerwy pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której posiada nadany przydział kryzysowy, na stanowisku służbowym określonym w etacie tej jednostki wojskowej. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa.

Powołanie do okresowej służby wojskowej może nastąpić w trybie normalnym lub w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują należności finansowe na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych na takim samym stanowisku - uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego. (Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem słuzby okresowej składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojskowego komendanta uzupełnień:

  • wniosek o powołanie do okresowej służby wojskowej;
  • do wniosku dołącza kwestionariusz osobowy


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt telefoniczny

 261 48 20 76

 

 

Kwestionariusz

Wniosek

 

Informujemy, że w JW 2901 w Szczecinie - Podjuchy istnieje możliwość powołania do służby okresowej na 2 lata oficera NSR (rezerwy) na stanowisko dowódcy kompanii inżynieryjnej o STE: POR./KPT. Mile widziany kandydat po Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych i Lądowych we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 454 512 lub 261 454 513