Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY DLA ŻOŁNIERZY REZERWY W 2018 r.
 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY
PLANOWANE W 2018 ROKU

 

Nazwa
i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Termin kursu

Liczba żołnierzy rezerwy - ochotników

Akademia

Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu

30A01

08.01-30.03

1

OFICERSKI

dowódca plutonu

38A01

08.01-30.03

1

OFICERSKI

dowódca plutonu

30A01

08.01-30.03

1

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B01

09.04-29.06

2

OFICERSKI

dowódca plutonu

38C01

09.04-29.06

1

RAZEM KURSY OFICERSKIE

6

SP WLąd Poznań

ul. Bukowska 34

61 - 716 Poznań

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

34B21

24.09-07.12

1

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

34B26

24.09-07.12

1

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE

2

Informujemy, że Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej realizuje proces kwalifikacji na oficerski kurs przeszkalania kadr rezerwy w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej, mający odbyć się w AWL we Wrocławiu w 2018r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

 

WYMOGI:
 
NA KURSY OFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:
 
►żołnierzy rezerwy w wieku do 40* lat oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych;
►żołnierze rezerwy z wykształceniem wyższym, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają odpowiednią specjalność wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zgodne ze szkoloną specjalnością wojskową;
►w SW 48A01 osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego - wskazane przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP lub Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.
 * WAŻNE

Na kursy doskonalenia organizowane w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (dowódca batalionu, oficer sztabu batalionu) można kierować żołnierzy rezerwy (ochotników) z oświadczeniem wojskowym (byłych żołnierzy zawodowych) w stopniach: por. rez., kpt. rez., mjr rez., ppłk rez. w wieku do 50 lat.
 

 

Na kursy oficerskie nie mogą być kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
 
NA KURSY PODOFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:
 
►żołnierze rezerwy w wieku do 40 lat;
►w pierwszej kolejności żołnierze rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową i posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, którym mają być szkoleni w czasie kursu;
►w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/wym. wymagania, żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;
►w SW 40H21 wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 08 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410).