Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa KPRM, w związku z ustalonym dniem wolnym od pracy w dniu 02.05.2017r. mogą nastąpić utrudnienia w przyjmowaniu interesantów w WKU w Grudziądzu. Natomiast w dniu 13.05.2017r. (sobota) WKU będzie czynne dla interesantów w godz. 7:30 - 15:30. 

 

 

 

 

 

 

W piątek, 20 stycznia br. o godz. 11.00 na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz otworzył punkt informacyjny dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jednocześnie tego typu punkty rozpoczęły swoją działalność w całym kraju na szczeblu WSzW i WKU, w tym w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Grudziądzu.

OBRONA TERYTORIALNA kliknij

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru do planowanej II edycji kursu - planowany termin rozpoczęcia wrzesień 2017.
Zapisy na II edycję kursu można dokonywać jedynie za pośrednictwem WKU.

Szczegółowe informacje znajdują się na http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/ 
oraz bezpośrednio kpt Krzysztof JANCZAK

tel. 261 482 096

 


 

 Trwa nabór na szkolenie w ramach II turnusu służby przygotowawczej w korpusie podoficerów oraz II turnusu służby przygotowawczej (2017 r.) na potrzeby korpusu szeregowych. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie stosownego wniosku


 

 

WKU W GRUDZIĄDZU PO RAZ TRZECI NAJLEPSZA

 

 

 Witamy na oficjalnej stronie 
Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się w podporządkowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

  
PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY (WETERANI-WETERANI POSZKODOWANI)

 

 

  Rozporządzenie MON w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. 

 

 

 

 VADEMECUM REZERWISTY

Od 1 marca każda osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.