Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

 

 Witamy na oficjalnej stronie 
Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się w podporządkowaniu Dyrektora Departamentu Kadr MON.

 

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DO WOJSKOWEJ SŁUŻBY TERYTORIALNEJ

Kliknij TUTAJ

 

 

OBRONA TERYTORIALNA kliknij

LEGIA AKADEMICKA

Na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. 
„Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Jesteś zainteresowany - szczegółowe informacje: 
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru do kolejnej edycji kursu.
Zapisów można dokonywać jedynie za pośrednictwem WKU.

Szczegółowe informacje znajdują się na http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/ 
oraz bezpośrednio mjr Krzysztof JANCZAK

tel. 261 482 062


 

 

 Trwa nabór na szkolenie w ramach kolejnego turnusu służby przygotowawczej w 2018r. na potrzeby korpusu oficerów, podoficerów i szeregowych. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie stosownego wniosku


 

 

  
PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY (WETERANI-WETERANI POSZKODOWANI)

 

 

 

  VADEMECUM REZERWISTY

Informujemy, że każda osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

https://www.facebook.com/wkugrudziadz/#