Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DO WOJSKOWEJ SŁUŻBY TERYTORIALNEJ

Kliknij TUTAJ

 

W piątek, 20 stycznia br. o godz. 11.00 na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz otworzył punkt informacyjny dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jednocześnie tego typu punkty rozpoczęły swoją działalność w całym kraju na szczeblu WSzW i WKU, w tym w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Grudziądzu.

OBRONA TERYTORIALNA kliknij

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru do kolejnej edycji kursu.
Zapisów można dokonywać jedynie za pośrednictwem WKU.

Szczegółowe informacje znajdują się na http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/ 
oraz bezpośrednio mjr Krzysztof JANCZAK

tel. 261 482 062


 

 

 Trwa nabór na szkolenie w ramach kolejnego turnusu służby przygotowawczej w 2018r. na potrzeby korpusu oficerów, podoficerów i szeregowych. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie stosownego wniosku


 

 

 

 

 Witamy na oficjalnej stronie 
Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się w podporządkowaniu Dyrektora Departamentu Kadr MON.

 

.

  
PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY (WETERANI-WETERANI POSZKODOWANI)

 

 

 

  VADEMECUM REZERWISTY

Od 1 marca każda osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

https://www.facebook.com/wkugrudziadz/#