Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

 Trwa nabór na szkolenie w ramach I turnusu służby przygotowawczej (2017 r.) na potrzeby korpusu szeregowych. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie stosownego wniosku


OBRONA TERYTORIALNA >>> kliknij >>>

 

WKU W GRUDZIĄDZU PO RAZ TRZECI NAJLEPSZA

 

 

 Witamy na oficjalnej stronie 
Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się w podporządkowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

  
PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY (WETERANI-WETERANI POSZKODOWANI)

 

 

  Rozporządzenie MON w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. 

 

 

 

 VADEMECUM REZERWISTY

Od 1 marca każda osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.